Andra Sprak: EN ID SE
Logga in
Logo musik88

Notasi Gending Lancaran Manyar Sewu Slendro Manyura

461

[Buka]

.1.6       .1.6    .5.3G


A         

.5.3     .5.3     .5.3     .6.5s
.6.5     .6.5     .6.5     .3.2s
.3.2     .3.2     .3.2     .1.6s
.1.6     .1.6     .1.6     .5.3G


B

5253     5253     5253     6365
6365     6365     6365     3132
3132     3132     3132     1516
1516     1516     1516     5253G


C

6532     3523     6532     3523
6532     3523     6653     5635


1653     5635     1653     5635

1653     5635     3321     2312


5321     2312     5321     2312
5321     2312     1165     6156


2165     6156     2165     6156
2165     6156     5532     3523G

crafted with <3 in Stockholm